Earth Hour-konsert - kören Saltstänk

Earth Hour-Konsert med Kören Saltstänk och Nina Åkerblom Nielsen, sopran. Tore Sunesson, musikalisk ledning.

Konserten inleds med Missa Nova Sofiae av Nina Åkerblom Nielsen som också sjunger solopartierna. Mässan bygger på gamla latinska texterna kombinerat med en musik influerad av klezmer och keltisk folkmusik.

I stearinljusens sken sjunger vi sedan sånger med miljö och rättvisetema. Läs mer om konserten här.

Guldhedskyrkan, Göteborg 25 mars kl 20.00