Claudio Monteverdi Choral Festival and Competition

Festival och körtävling i olika klasser. Läs mer här.