Choral Aid

Välgörenhetskonsert till förmån för paraplyorganisationen Crossroads arbete i Rumänien. Sju körer från Lund medverkar - Carolinae Damkör, Korallerna, Ostrochorus, Cantores Catedrales, Lunds Akademiska Kör, Lunds Kammarkör och Lunds Studentsångförening.

Allhelgonakyrkan i Lund
Lördag 12 mars kl 18.00