Cantate Bavaria 2017

Körfestival utan tävlingsinslag. Vänskapskonserter med andra körer och sång i storkör.

Läs mer här.