Akademiska Kördagar

Lund Choral Festival är en biennal som nästa gång genomförs i oktober 2018.

För 2017 hålls det istället en något mindre ”mellanårsfestival”, kallad Akademiska Kördagar. För att uppmärksamma 350-årsjubilerande Lunds Universitet kommer kördagarna ha fokus på körer med anknytning till musikhögskolor och konservatorier.

Konsertena hålls bl.a. i Domkyrkan och Allhelgonakyrkan. Medverkande körer är Chalmers manskör, Göteborg, RAMA Voices från Musikkonservatoriet i Århus och Allmänna Sången från Uppsala. Medverkande körer från Lund är Palaestra Vokalensemble, Bella Voce (Lunds Studentsångerskor), Lunds Akademiska kör, körer från Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet och från Malmö kommer Musikhögskolans Kammarkör och Damkör samt Malmö Akademiska kör.

Läs mer om festivalen här.

Festivalen är ett samarbete med Körcentrum Syd