A Clear Day - körfestival

A Clear Day är en nystartad årligen återkommande körfestival i det vackra kulturlandskapet runt Nääs Slott i Lerums kommun. Festivalen och konstutställningen utgår varje år från en aktuell omvärldsfråga. I år är temat olika aspekter av folkvandring och den föränderliga människan. Vi hoppas att deltagande körer inspireras till att på olika sätt knyta an till temat.

Körfestivalen välkomnar en mångfald av gästande körer och ensembler och vill därmed ge sångare möjligheter att ingå i nya nätverk och sammanhang. Under festivalen använder vi oss av så många av de historiska byggnaderna som möjligt på Nääs.

Alla typer av körer är välkomna att ansöka om deltagande i festivaldagen lördagen den 26 augusti 2017.

Körfestivalen riktar sig till en stor publik och pågår i tre dagar. Festivalen startar torsdagen den 24 augusti med en konsert i Hemsjö Kyrka och fortsätter på fredagen den 25 augusti i Skallsjö kyrka.

Lördagen den 26 augusti äger festivalen rum på området Nääs Slott mellan kl 12 och 20 och det är den dagen som är öppen för ansökan. Varje kör får ca 20 minuter i programmet. Vi hoppas på ett stort antal deltagande körer med en bredd i repertoar och uttryck.

Läs mer här.