9th Fukushima Vocal Ensemble Competition

Läs mer om tävlilngen här.