8th World Peace Choral Festival

En festival och körtävling med syftet att sjunga tillsammans för en bättre framtid. Läs mer här: http://www.wpcf.at/