30th Praga Cantat 2016

Festival och tävling för körer på alla nivåer. Läs mer här.