2nd Beira Interior International Coir Festival & Competition

Lär mer om festivalen här: http://choralnet.org/view/475841