11th Fukushima Vocal Ensemble Competition

Tävling för vokalgrupper (2-16 sångare).

Läs mer här.