Ovikens Manskör

Repertoar och inriktning

Standard manskörsånger + lite "poppigare"". Mycket samarbete med Oviksfjellorna."

Krav för att vara med i kör

Tar emot nybörjare.