Information gällande dirigentkurserna 2020

Information 27 mars 2020 angående den pågående corona-pandemin

För närvarande är webben för anmälningar till Dirigent- och körledarkurserna i Malmö 2020 öppen, och anmälningar strömmar in. Ledningsgruppen utgår i dagsläget från att alla kurserna ska bli av som planerat, men följer kontinuerligt information från Sveriges Folkhälsomyndighet och Regeringen angående restriktioner. Om vi tvingas ställa in kurserna på grund av myndigheternas restriktioner kommer vi att återbetala alla deltagaravgifter. Tills vidare rekommenderar vi alla som anmäler sig att boka återbetalningsbara resor. Angående kursdeltagare från andra länder än Sverige tar vi hänsyn till rekommendationer och regler från respektive lands myndighet.

Eventuella frågor hänvisas till Maria.videll@korcentrumsyd.lu.se

/Ledningsgruppen för Dirigent- och körledarkurserna

Information March, 27, 2020, about corona pandemic

The registration webb is currently open for applications to Conducting Master Class in Malmö August 2020 and applications are submitted every day. The Direction postulates today that the courses are going to take place as planned, but follows the information from Public Health Agency and Government in Sweden about restrictions. If we are forced to cancel courses due to the regulations from the authorities, we will refund the registration fees. Temporarily we recommend all applicants to reserve refundable travel tickets. Concerning applicants from other countries than Sweden, we will consider the recommendations and rules from the authorities in your country.

If you have further questions, please don’t hesitate to contact Maria.videll@korcentrumsyd.lu.se

/The Direction of the Choral Conducting Courses