En sång till modet

Missade du det ljuvliga inslaget med The Rockin' Pots i SVTs program "En kväll tillsammans"? Bli uppfylld av värme och glädje - titta på inslaget här!

The Rockin’ Pots är kören från Östersund som sedan 2015 jobbar med körsång som integration. Det har visat sig vara ett mycket framgångsrikt sätt att förbättra nyanländas situation både fysiskt och psykiskt. Sveriges Körförbund sprider nu med ekonomiskt stöd av Svenska Postkodsstiftelsen konceptet till andra delar av Sverige.