Vill du sjunga med oss?

Schola Cantorums kör är en mer än 80 år gammal kör. Under ett tre års långt uppehåll, bl a p g a pandemin, försvann många av våra trogna medlemmar och nu söker vi nya sångare i alla stämmor. Vår repertoar är blandad med både profan och sakral körlyrik. Vi sjunger oftast a capella. Du bör ha viss körvana och kunna läsa noter, men vi kräver inte prima vista. Vår repetitionslokal ligger nära Slussen på Södermalm och vi repeterar på onsdagar 19 – 21. Körledare är Östen Wall.
Välkommen att höra av dig.