Vill du sjunga de största körverken med oss?

TE DEUM – 300 år efter Bach: Ett körprojekt utöver det vanliga:
Kristus Konungens Vokalensemble (Göteborg) framför de närmaste åren de största Bachverken tillsammans med Karlsson Barock.

2023 – Magnificat och Juloratoriet
2024 – Johannespassionen
2026 – H-mollmässan
2027 – Matteuspassionen

Vokalensemblen sjunger i högmässorna i Kristus Konungen 1-2 gånger per månad och gör 2-3 konserter per termin.

Repetitionstid: Onsdagar 18:45-21:15 på Parkgatan 14, Göteborg

Följande platser finns att söka till:
1 Förstasopran
1 Andrasopran
1 Andraalt
2 Tenor
1 Andrabas

Körledare: Samuel Eriksson

www.kristuskonungen.se/musik