Vi söker körledare!

Sånggruppen Sånåra söker ny ledare

Sånggruppen Sånåra består av 20 kvinnor fördelade på fyra stämmor. Vi älskar alla att sjunga
och har ambitioner att ständigt bli bättre. Vår körledare har slutat efter många år så vi söker
en ny musikalisk ledare.

Vi är en förening och studiecirkel i ABF, Stockholm och vi repeterar i AFB-huset på
Sveavägen på tisdagar 18.00-20.30. Val av repertoar sker demokratiskt. Idag sjunger vi i
många olika genrer, tex världsmusik, jazz, folkvisor och populärmusik. Texterna ska gärna
uttrycka mod och känsla och vi definierar vi oss som en röd-grön sånggrupp.
Vill du veta mer, hör av dig till:
Annika Heyman, epost: annika.heyman@gmail.com tel: 070-7171602
Iréne Lundholm, epost: gunlyirene