Vi söker en första och en andrabas inför kommande termin!

Essinge kammarkör är en blandad kör med ett tjugotal rutinerade medlemmar. Vi har ett mycket trevligt socialt klimat och håller ett högt instuderingstempo. Kören drivs av Västermalms församling, och har sin hemvist i Essinge kyrka.
Kommande termin gör vi bl.a. Bachs Johannespassion och Poulencs Mässa i G.

Les mer på körens hemsida www.essingekammarkor.se!