Välkommen till Allhelgonakören

Allhelgonakören är en blandad kör som sjunger cirka en gång per månad på högmässor eller musikgudstjänster. Vårt mål är genom gemensamt skapande att utvecklas i vår körsång tillsammans. Kören har en bred repertoar ur olika stilar och epoker och framför också ett större körverk med instrumentalister och solister två-tre gånger om året.

Vi övar onsdagar kl. 18.30 – 20.30
Plats : Allhelgonakyrkan (Årstidsgatan 1, Göteborg)
Kontakt: Svetla Tsvetkova , 031-731 82 56
mobil:0737 73 89 66
e – post:svetla.tsvetkova@svenskakyrkan.se