Tyresökören söker fler sångare – kom och prova på!

Vi söker framförallt basar och tenorer, men det finns även plats för fler i damstämmorna.
Nu i höst har vi ett antal öppna repetitioner där intresserade är välkomna att vara med och testa hur det är att sjunga med oss. Viss vana vid att läsa noter rekommenderas.
Vi repeterar måndagar, kl 19:00 – 21:15 i församlingssalen i Bollmoradalens Kyrka, Tyresö.
Följande datum är det öppna repetitioner:
• Måndag 5/9
• Måndag 12/9
• Måndag 19/9
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig via e-post till info@tyresokoren.se
Mer information om kören finns på vår hemsida: www.tyresokoren.se