Tenor, välkommen att söka till Göteborgs Symfonikers Vokalensemble

Provsjungning till
Göteborgs Symfonikers Vokalensemble
för 1 fast plats 20% i tenorstämman,
samt vikariepool för tenorer

Ansökan görs i den digitala tjänsten www.muvac.com och ska inkludera:
-CV med specificerad sång- och körerfarenhet
-personligt brev
-videoinspelning av valfritt solostycke
Sista datum för anmälan: söndag 16/10

En första gallring sker utifrån inskickat material. Personlig kallelse till prov på plats skickas ut i vecka 44.
Provet innehåller
-valfri romans på svenska
-obligatoriskt stycke:
Tenor 1: J. S. Bach: “Geduld, Geduld…” ur Matteuspassionen
Tenor 2: J. Haydn: “Mit Würd und Hoheit…” ur Skapelsen
-ensemblestycke (skickas med kallelse)
-a vista-prov