Odinkören söker körledare

Odinkören är en blandad kör med höga ambitioner såväl sceniskt som musikaliskt. Vi har en mycket bred repertoar och har gjort allt från krogshower till klassiska konserter.

Vår styrka ligger i bredden av vår repertoar, våra medlemmars klang och vår vilja att förnya och höja nivån på kören. Som körledare för Odinkören fungerar man som verksamhetens musikaliska ledare och inspiratör. Genom sitt ledarskap, entusiasm, feedback och coaching bidrar körledaren till att såväl varje enskild medlem, samt kören som helhet, utvecklas.

Vi över tisdagar 18:45 – 21:00 och genomför 3-4 konserter årligen. Arvode enligt avtal. Varmt välkommen att höra av dig!