Körledare sökes till damkör i Sörmland

Vi är en damkör som söker körledare. Vi övar en gång i veckan och uppträder ibland i en kyrka, ibland när bygdeorganisationer vill att vi ska sjunga.
Vi har tillgång till övningslokal.

Vi är mellan 15 och 20 medlemmar.