Körledare sökes!

Stockholms universitetskör söker en ny körledare, med start senast den 22 februari.

Vi är en blandad, profan kör som består av ungefär 40 medlemmar i olika åldrar. Vi eftersträvar hög kvalitet och starka musikupplevelser; inträdesprov krävs för medlemskap. Kören är en aktiv förening där du som dirigent har det övergripande konstnärliga ledarskapet men musikaliska projekt, musikalisk utveckling och musikstycken bestäms i samråd med kören. Vi är en kör med stor sammanhållning och har väldigt kul ihop! Varje termin ger vi en större konsert och sjunger på Stockholms universitets magisterpromovering.

Vi söker en körledare som kan lyfta oss mot nya musikaliska höjder!

Sök senast 10 januari. Läs mer på vår hemsida!