Körledare sökes

Vi är en profan kör, Backakören, med drygt 20 medlemmar som saknar körledare, vår eminente och professionelle ledare slutade i höstas. Han hade lett kören i de 20 år kören existerat. Vi fortsätter att sjunga och göra några enklare framträdanden men har stort behov av en ny körledare. Vår hemvist är Örkelljunga, har tillgång till en bra lokal kallad Blackboxen på Forum, tränar en gång i veckan.
Kören består av både damer och herrar, det finns intresse från flera att komma med i kören när vi får en ledare.
Vi hoppas det finns någon där ute som är sugen att leda en kör med ambitioner.