Kören Röstrum i Göteborg söker tenorer och basar

Kören Röstrum söker nya sångare i tenor- och basstämmorna.

Gott gehör och/eller kunskap i notläsning är önskvärt.

Kören repeterar på torsdagar i centrala Göteborg och har ca 40 medlemmar.

Efter att ha genomfört ett projekt med enbart musik av PaulSimon, väntar nu nytt projekt till våren och förhoppningsvis även en resa till Skottland.