Kören Kraftkällan söker tenorer

Kören KRAFTKÄLLAN är en blandad kör med en bred repertoar av körsånger, både klassiska körverk och verk som följer årstiderna. Vi sjunger främst sakrala men också profana körsånger. Kören har arbetat med några sakrala verk i sin helhet, exempelvis Mozarts Requiem, Vivaldis Gloria och Magnificat, Sisasks Estniska Mässa, Larssons Förklädd Gud och senast Bachs Juloratorium. Den profana delen består av svenska körsånger, även nutida körmusik.

Vi övar i Waldorflärarhögskolans aula, nära Brommaplan, torsdagar 18.45-21.00.

Kom och sjung med oss – kontakta först vår körledare Veikko Kiiver.