Händels Messias

Hej! Jag är körsångare sedan många år i en lågmäld kör . Mitt fokus ör att sjunga Händels Messias då jag lyssnar på denna extremt myckett varje jul. Har ingen aning om hur mycket jag kan bidraga med med angelägenhetsgraden är stor. Jag är bas.