Göteborgs Gosskör tar emot nya medlemmar

Den som är bekant med gosskörsmusik vet hur vackert det kan låta. Göteborgs Gosskör ger unga pojkar en unik möjlighet att utveckla sin musikalitet i ett tryggt socialt sammanhang.
Pojkar i 7—9- årsåldern är välkomna att söka till Göteborgs Gosskör under höstterminen 2021.