Carmina Burana noter sättning piano/ slagverk önskas hyra/ låna

Örebro kammarkör önskar hyra/ låna full uppsättning (35-40 ex) Carmina Burana noter för produktion i höst.
Kontakta Anna Jauring vice ordf. ÖKK