Birkakören Stockholm söker sångare i alla stämmor

Vi är en blandad kör med stor musikalisk bredd. Vi sjunger svensk och utländsk konstmusik, profan och sakral. Samt jazz och folkvisor. Kören håller några framträdanden varje år som vi arrangerar själva eller i samarbete med andra körer eller orkestrar. Vartannat år gör vi vanligtvis en körresa med olika framträdanden. Kören sjunger även de traditionella och stämningsfulla advents-, jul- och vårsångerna. Vi är ca 40 medlemmar och repeterar onsdagar på Södermalm i Stockholm.
Kören är medlem i Sveriges Körförbund.
Under våren repeterar vi Volund, ett drama för kör och folkmusikgrupp som vi kommer att sätta upp i sommar.
Besök gärna vår hemsida birkakorenstockholm.se. Vi finns också på facebook.