Ansök om Återbäring senast 14 januari 2024

Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan söka återbäring för att täcka delar av körens kostnader för Stim-avgifter och inköp av noter.

Återbäring kan sökas en gång per år. Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av fakturakopia eller liknande. Ansökningsblanketten finns att ladda ned längre ner på denna sida. Beviljad återbäring betalas ut under februari 2024. Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Det finns ingen undre gräns för utbetalning, däremot kan kören få tillbaks högst 50% av den inbetalda medlemsavgiften.

Blankett och bilagor går att skicka in antingen via e-post till kansli@sverigeskorforbund.se, eller per brev till Sveriges Körförbund, c/o The Works, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm.

Sista inlämningsdag är 14 januari 2024.


Aktuellt