Välkommen att medverka i en advents-och julkonsert med storkör i Stockholm! 

Konserten blir i år torsdagen den 30 november kl. 19:00 (samling 16:30) i Norrmalmskyrkan på Norrtullsgatan 37.  

Repetion: Det blir endast ett gemensamt rep, onsdag 29/11 kl. 18.30-20.30 i aulan på Adolf Fredriks Musikklasser, Västmannagatan 19. Repetitionen är obligatorisk för alla medverkande.   

Repertoar: Repertoaren blir huvudsakligen ur den rosa Julkörprisman från Gehrmans förlag (klassisk advents- och julmusik), och blir ungefär densamma som tidigare. Men i år lägger vi till Hallelujah-kören ur Händels Messias! 

Medverkande: Vid konserten kommer även Adolf Fredriks Musikklasser 6AB samt sopransolisten Paulina Pfeiffer att medverka. Magnus Bergman ackompanjerar. Storkören sjunger själv ett antal stycken, musikklasserna samt Paulina sjunger några egna stycken och sedan förenas vi i en ännu större kör, allt under ledning av Tony Margeta. 

För att undvika trängsel så har vi bestämt att tillåta max 100 sångare i storkören. Vi kommer också att eftersträva en god SATB stämfördelning. Förutom Stockholmskörer så är även körer från Uppsala och Gotland inbjudna eftersom dessa tillhör Team Öst i Sveriges Körförbund.

Anmälan till denna adventskonsert sker körvis, dvs kontaktpersonen i er kör samlar in namn och stämma från respektive kör och anmäler detta i formuläret via bifogad länk (se nedan). Skulle det råka vara endast en sångare ur en kör som vill vara med, så får den personen givetvis anmäla sig själv, även då via formuläret. Om någon av era körmedlemmar ej är medlemmar i Sveriges Körförbund, så kan de ändå delta i konserten om de går med i förbundet, vilket kostar av 200 kr/år. 

Enskilda medlemmar i Sveriges Körförbund (ej anslutna via någon kör) anmäler sig med samma formulär. (Alla fält måste fyllas i så skriv 0 i de stämmor du inte tillhör, samt ditt eget namn i stället för körens namn och skriv dig själv som kontaktperson). 

Det är förenat med mycket arbete att arrangera en konsert av det här formatet och vi gör det för att vi vill ge alla en möjlighet att få sjunga i kör i stort format tillsammans med professionella musiker och för att synliggöra körsången i Stockholm. Avhopp av sångare i sista stund ställer till det mycket, då vi inte kan bereda plats för dem som verkligen vill vara med. Jag ber er därför vara tydliga i era körer med att man skall ha bestämt sig för att delta innan man tackar ja. Avhopp efter sista anmälningsdag kommer att debiteras med 150:-/korist för att täcka administrativa kostnader, lokalhyra etc. 

Man kan redigera sitt formulärsvar fram till sista anmälningsdag. 

Anmälan måste vara oss tillhanda absolut senast fredagen 27 oktober kl. 12.00 – då stängs formuläret!Anmälan kan dock komma att stängas tidigare om maxantalet (100 stämfördelade sångare) är nått. 

LÄNK TILL ANMÄLNINGSFORMULÄRET:   https://formogr.am/T40gkpZCdr 

Info om biljetter, klädsel, exakt repertoar m.m. kommer att skickas till anmälda körer/sångare.

Ev. frågor skickas via mejl till: katarina.sjoberg@sverigeskorforbund.se

Vänligen, 

Katarina och Tony

Sveriges Körförbund Team Öst


Aktuellt