Ansök om Återbäring senast 15 januari 2023

Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan söka återbäring för att täcka delar av körens kostnader för STIM-avgifter och inköp av noter. För att man ska kunna söka återbäring måste samtliga medlemmar i kören vara medlemmar i Sveriges Körförbund.

Återbäring kan sökas en gång per år. Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av fakturakopia eller liknande. Ansökningsblanketten finns att ladda ned längre ner på denna sida. Beviljad återbäring betalas ut under februari 2023. Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Det finns ingen undre gräns för utbetalning, däremot kan kören få tillbaks högst 50% av den inbetalda medlemsavgiften.

Blankett och bilagor går att skicka in antingen via e-post till kansli@sverigeskorforbund.se, eller per brev till Sveriges Körförbund, Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm.

Sista inlämningsdag är 15 januari 2023.


Aktuellt