Ta chansen att vara med i Julkalendern 2022!

Sveriges Körförbunds Julkalender på hemsidan och Facebook har varit väldigt lyckad och uppskattad tidigare år, och därför vill vi även i år under december månad presentera en Julkalender som speglar Sveriges rika och brokiga körliv. Vill din kör vara med? 

Skicka en julhälsning, sjung er favoritsång, dela ett konsertevent eller skicka in en härlig bild på kören så har ni chans att komma med i julkalendern!

Alla körer är välkomna att skicka in bidrag, men förbundets medlemmar har förtur.

Bidraget får vara en bild (jpg eller tiff), ett ljudklipp (MP4), eller länk till en film på Youtube. Skriv gärna en kort hälsning, max tre meningar lång och, om ni vill, en hemsideadress och/eller facebookadress till kören. Skicka bidraget till cll@sverigeskorforbund.se.

Vi behöver få ert bidrag senast den 24 november

Hoppas vi får se er kör bakom någon av luckorna!

Är du eller din kör ännu inte medlem i Sveriges Körförbund? Hitta information på körförbundets hemsida eller kontakta kansli@sverigeskorforbund.se för att bli medlemmar och få information om fördelarna med ett medlemskap.


Aktuellt