Dags att nominera ombud till Riksstämman 2022!

Som medlem i Sveriges Körförbund kan du nu nominera den du vill ska företräda ditt distrikt vid riksstämman. Ombud ska vara medlem i förbundet. Du nominerar ombud för ditt eget distrikt och ombudet ska också vara bosatt i det distriktet. Du kan också nominera dig själv. Sveriges Körförbund tar därefter kontakt med de nominerade och frågar om de accepterar nomineringen.

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Varje medlem äger rätt att nominera och rösta på ombud till riksstämman.

  • Riksstämman sker digitalt och äger rum den 11 juni 2022.
  • Hemsidan är öppen för nomineringar till och med den 1 mars. 
  • Hemsidan kommer att vara öppen för att rösta på de personer som accepterat nomineringen till och med den 20 mars. Röstning kan endast ske via hemsidan och då du är inloggad.

Nominera ditt ombud via denna länk.

Under Riksstämman har du möjlighet att påverka Sveriges Körförbunds utveckling och framtid genom att delta som ombud. Din röst och ditt engagemang är viktigt, tillsammans skapar vi ett starkt och levande körförbund!
(Karin Eklundh, förbundsdirektör)


Aktuellt