Bidra till forskningen om Sveriges körer!

Nu ska körernas roll i vårt samtida Sverige kartläggas och din röst behövs.

I Sverige sjunger uppskattningsvis sex procent av befolkningen i olika  typer av körer. Körutövarna finns både i städer och på landsbygden och allt däremellan. Det uppstår även nya former av körer som visar att körverksamhet är levande och i samklang med tidens melodi. Kort sagt: Körer en viktig del av det svenska kulturella landskapet! För att få mer kunskap om körernas roll i dagens Sverige vill forskaren Per Göransson vid Karlstads universitet kartlägga och undersöka körernas geografier. 

Sveriges Körförbund välkomnar ett ökat intresse kring forskning kring körer. Denna studie från Karlstads Universitet är en viktig pusselbit för att kartlägga det rika kulturlivet som sker i hela Sverige säger förbundsdirektör Karin Eklundh.

Som ett led i studien Körernas geografier genomför Karlstads universitet en enkät till medlemmarna i Sveriges Körförbund genom att anlita det välkända opinionsundersökningsföretaget Kantar-Sifo. Enkätfrågorna kommer handla om bland annat din kör, ditt kördeltagande, musiken, livsåskådning och tro samt annan för projektet relevant information.

Välkommen att läsa mer om studien och anmäla ditt intresse att delta genom denna länk!

Tack på förhand från forskaren Per Göransson.


Aktuellt