Kallelse till Riksstämman 11 juni 2022

Var med och påverka förbundets framtid och verksamhet genom att delta som ombud på Sveriges Körförbunds riksstämma!

Stämman hålls lördagen den 11 juni 2022. Vi behöver din röst och dina åsikter! Är du intresserad att delta eller vill nominera något ombud från ditt distrikt eller din kör, kommer du kunna anmäla detta här på hemsidan. Nomineringen av ombud öppnar den 10 januari och är öppen till 1 mars. Omröstning av nominerade sker till och med 20 mars. Stämman kommer att hållas digitalt.

Motioner som ska behandlas på riksstämman ska vara kansliet tillhanda senast den 11 april 2022.


Aktuellt