Sjung för hjärnan! Var med och stöd hjärnforskningen

Sjung för hjärnan är ett initiativ av Hjärnfonden och Sveriges Körförbund som syftar till att samla in pengar till hjärnforskning.

Alla drabbas av hjärnans sjukdomar och diagnoser, antingen personligen eller som anhörig under livet.

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Vi håller med, och tillsammans pågår nu ett pilotprojekt där åtta körer från olika delar av Sverige samlar in pengar till hjärnforskning under 2021.

Vi vet att sången kan göra underverk, både för den kroniskt sjuka och den fullt friska. Vi följer med spänning forskningens framsteg och vi hoppas att DU vill vara med och stötta oss genom att skänka en gåva till insamlingen.

Skänk din gåva här.

Tack för din gåva till forskningen och sjung av hjärtats lust för hjärnan!


Aktuellt