Sveriges Körförbund inleder samarbete med Hjärnfonden!

Välkommen att anmäla intresse att bli pilotkör i insamlingsprojekt till Hjärnfonden!

Välkommen att anmäla intresse att bli pilotkör i insamlingsprojekt till Hjärnfonden!

Sveriges Körförbund och Hjärnfonden inleder ett samarbete för insamling till hjärnforskning och under hösten och vintern 2021 startar vi upp ett pilotprojekt som är inledningen till ett större nationellt insamlingsprojekt 2022.

Körer som deltar i pilotprojektet synliggörs både i Sveriges Körförbunds och Hjärnfondens kanaler genom bl.a. reportage i olika former. Kören kommer få en egen insamlingssida i huvudinsamlingen hos Hjärnfonden, där kören kan följa sin insamling med delmål och huvudmål. Hjärnfonden kommer att bistå med kreativa idéer, marknadsföring, informationsmaterial och struktur för insamlingen. Sveriges Körförbund kommer stå i nära kontakt med pilotkörerna och följa och stödja projektet. Tillsammans bidrar vi till den viktiga hjärnforskningen!

Den 10 mars är det Hjärnans Dag med ett fullspäckat program kring hjärnforskning. Ta del av spännande forskning under temat Musiken, hjärnan och samhället som Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, presenterar under Hjärnans Dag.

Låt kören inspireras av forskningen som påvisar musiken och sångens värde för människan och samhället. Deltagandet är gratis och du kan följa programmet under Hjärnans Dag den 10 mars här.

Antalet platser för deltagande pilotkörer under hösten är begränsat, så vänta inte med att anmäla körens intresse!
Skicka din intresseanmälan till kansli@sverigeskorforbund.se


Aktuellt