Riksstämman 13 juni framskjuten till 3 oktober

Då osäkerheten är stor kring utvecklingen av coronavirusets så har Sveriges Körförbunds styrelse tagit beslutet att senarelägga Riksstämman från lördagen den 13 juni till lördagen den 3 oktober. Stämman kommer genomföras digitalt.

För frågor kontakta kansli@sverigeskorforbund.se

Med vänlig hälsning,

Christel Larsson Lunderquist
T.f. ordförande Sveriges Körförbund


Aktuellt