Var med och fira Världsröstdagen!

World Voice Day är dagen i april då fokus sätts på rösten, detta vårt viktigaste instrument för kommunikation.

Över hela världen anordnas många hundra röstevenemang, föreläsningar, konserter, workshops. Så också i Sverige. Välkommen att fira Rösten, ditt bästa och viktigaste kommunikationsredskap! Anordnar din kör en konsert under april månad? Anmäl i så fall gärna ditt evenemang här.

På den internationella webbplatsen World Voice Day finns samtliga röstarrangemang i mer än 60 deltagande länder.

Temat för den svenska Världsröstdagen 2020 är – Ge rösten liv! I Stockholm anordnas bl.a. ett symposium den 16 april där man ur en uppsjö infallsvinklar kommer att spegla rösten under uppväxten, från fostret i mammas mage till tonåringens sång. Symposiet hålls i Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm kl 18.30-21.30. Läs mer här.


Aktuellt