Ansök om återbäring senast 12 januari.

Din kör missar väl inte möjligheten att ansöka om bidrag för de Stim-avgifter och notkostnader ni haft under 2019?

Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan söka s.k. återbäring för att täcka en del av körens kostnader. På körförbundets hemsida hittar du information om hur du söker återbäring.

Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av kvitto eller fakturakopia. Blanketten och bilagor går att skicka in antingen via e-post eller brev och skall vara kansliet tillhanda senast den 12 januari 2020.

Beviljad återbäring betalas ut under februari månad. Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Kören kan få tillbaka högst 50 procent av den inbetalda medlemsavgiften.

Ladda ner ansökningsblanketten här.


Aktuellt