Kompositionstävling för damkörsmusik

Skriver du repertoar för damkör? De finska damkörerna Eviva och Exaudio ordnar en repertoartävling för ny damkörsmusik!

Eviva är en damkör, grundad år 2002, som bygger på sångargemenskap och hög musikalisk standard. Kören har ca 40 aktiva sångare och är verksam i Helsingfors. Eviva satsar på en ambitiös och bred repertoar och är mån om att ständigt framföra nybeställda kompositioner och verk. Eviva belönades med två guldmedaljer i körtävlingen Tampereen sävel år 2015. År 2018 gav Eviva ut sin tredje skiva.

Exaudio är en finlandssvensk projektdamkör för kvinnor med sångarvana och musikalisk experimentlust. Kören inledde sin verksamhet år 2008. Sångarna engageras för ett projekt i taget och kören övar under några veckoslutsperioder per år. Exaudio består av ca 20 kvinnor från hela Svenskfinland. Exaudio har genom åren framfört många nyskapande och tvärkonstnärliga konserthelheter. I november 2018 vann Exaudio damkörsklassen och tilldelades guld också i klassen för sakral musik i körtävlingen Praga Cantat, Tjeckien. 

Kompositionstävlingen är öppen för alla kompositörer oberoende av nationalitet eller boningsort. Den som deltar i tävlingen förbinder sig till att följa tävlingsreglerna.

Tävlingsregler:

– Tävlingen är öppen 22 maj till 30 oktober 2019. Bidraget lämnas in under pseudonym. Vill man lämna in flera verk ska man ha olika pseudonym/verk. Kompositionen lämnas in i pdf-format per e-post till adressen komposition2019@gmail.com. I mejlet ska skilt framgå kompositionens namn, samt kompositörens namn, pseudonym och kontaktuppgifter. Därtill ska en försäkran om att man har rätt att använda kompositionens text ingå.

– Tävlingsbidraget ska vara 3-10 minuter långt och a cappella. Kompositionens stil är fri men den ska vara skriven för damkör i 1-8 stämmor. Kompositionen kan skrivas antingen för en mindre kör (ca 20-25 sångare), för en större damkör (ca 40 sångare) eller för en storkör med kvinnoröster (ca 60 sångare). Det inlämnade verket ska vara slutgiltigt material.

– Kompositören ska ha tillstånd att använda all text som eventuellt ingår i kompositionen.

– Tävlingsarrangörerna har rätt att ta kopior av verken åt tävlingens domare samt åt koristerna inför inövandet av musiken.

– Tävlingsbidragen ska vara tidigare outgivna och inte tidigare framförda.

– Prissumman är max. 5000 euro som domarna får dela ut enligt eget beslut. Besluten kan inte överklagas.

– Vinnande och eventuella andra tävlingsbidrag uruppförs våren 2020. Då sker även prisutdelningen. Bidragen kan även framföras i samband med andra konserter ordnade gemensamt eller enskilt av körerna.

– Evivakören och Exaudio förbehåller sig rätten till de vinnande bidragen fram till slutet av år 2020. Efter detta har kompositören rätt att publicera noterna, om kompositören så önskar. Därtill förbehåller sig Evivakören och Exaudio rätten till att vara de första som gör en inspelning av bidraget (s.k. ensilevytys).

– Eventuella frågor kan skickas till: komposition2019@gmail.com.

Juryn består av: Jutta Seppinen Elisa HuovinenMia MakaroffHanna Kronqvist


Aktuellt