Ansök om återbäring senast 15 januari!

Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan söka återbäring för att täcka en del av körens kostnader. På körförbundets hemsida hittar du information om hur du söker återbäring för. 2017 års återbäring gäller kostnader för Stim och noter som kören har haft under 2017.

Återbäringen kan sökas en gång per år och samtliga medlemmar i kören måste vara medlemmar i Sveriges Körförbund.

Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av kvitto eller fakturakopia. Ansökningsblanketten laddas ner på hemsidan. Blanketten och bilagor går att skicka in antingen via e-post eller brev och skall vara kansliet tillhanda senast den 15 januari 2018.

Beviljad återbäring  betalas ut under februari månad.

Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Kören kan få tillbaka högst 50 procent av den inbetalda medlemsavgiften.

Ladda ner ansökningsblanketten här


Aktuellt