Festival om musikens kraft att förändra världen

Festivalen Musik & Medmänsklighet pågår 29/9- 1/10 och erbjuder körkonserter, workshops, meditation och föreläsningar. Den handlar om musikens betydelse för att åstadkomma social förändring.

– Musik har alltid haft förmågan att trösta människor, att inspirera människor, att få människor att träffas och göra saker tillsammans, säger André de Quadros, känd körledare och en av initiativtagarna.

 – Musiken har en enormt stor personlig betydelse för individen och för samhället i stort. Min erfarenhet är att musik övar vårt tänkande, utvecklar vårt tålamod och vår koncentrationsförmåga. Vi blir mer kreativa. Musik skapar också en känsla av samhörighet med andra.

Musik & Medmänsklighet arrangeras av Eric Ericson International Choral Centre i Eric Ericsonhallen, på Kulturfyren och på Skeppsholmens folkhögskola.

André de Quadros är människorättsaktivist, musikprofessor och en internationellt känd körledare. Han arbetar med fångar, med flyktingar i läger på Västbanken, med musikklassbarn i Sverige, med sin egen fantastiska kör i Indonesien – för att bara nämna några av hans projekt. Gemensamt för arbetet är hans egen metod – Empowering Song – som han har utvecklat som verktyg för att bygga upp en känsla av människovärde hos utsatta människor. André håller en föreläsning om Empowering Song och visar också hur det fungerar i praktiken under en workshop.

Agneta Josephson och Lone Larsen är två andra erfarna kursledare, mycket efterfrågade både här hemma och utomlands, som kommer att medverka i festivalen.

Festivalen inleds med en konsert med Magnus Lindgren tillsammans med körklass NS2 och N3 från Stockholms Musikgymnasium under ledning av Sofia Ågren och Bengt Ollén samt den lettiska vokalensemblen Latvian Voices. Lördag den 30 september kan du se och höra Lilla Akademiens kammarkör i Eric Ericsonhallen när de delar kväll med Vocal Colors och Haga Duo.

Lördagen inleds med en stunds stillhet och tystnad i gemenskap tillsammans med Marie Ryd och Marie Bergman i vackra och Eric Ericsonhallen. Dag Hammarskjöld skapade ett stillhetsrum i FN för att främja den internationella freden. Festivalen Musik & Medmänsklighet tar nästa steg och inför stunder av stillhet i vår stressfyllda och bullriga vardag. Inre frid ger yttre fred. Den gemensamma meditationen inleds och avslutas med musik.

Avslutningskonserten presenterar fyra körer i en spännande kombo: Roliga Sångförsöket, Latvian Voices, den svenska damkören Perunika och den improviserande vokalgruppen Format som bildades inför Marina Abramovics performance i Ericsonhallen i vintras och gjorde stor succé.

 – Vi arrangerar Musik & Medmänsklighet för att vi tror att ett hållbart samhälle behöver en större dos medmänsklighet, en större förståelse för våra olikheter och varifrån vi kommer, säger Anna Larsdotter Persson, verksamhetschef på Eric Ericson International Choral Centre.

 – Musik är ett suveränt verktyg att använda sig av. Det är ett sätt för oss att flytta våra gränser och ifrågasätta våra normer och värderingar. 

Bild ovan: Interaktivt körarbete med André de Quadros. Foto: Sebastian Ekman


Läs mer på www.musikochmedmansklighet.se


Aktuellt