Nytt projekt underlättar att beställa nyskriven körmusik

Körcentrum Syd vänder sig, i sitt Kompositionsprojekt 2017, till körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och kompositörer.

Villkoren ser i år ut så här:•    Kören ska anmäla sitt intresse för att vara med i projektet genom att fylla i blanketten, som kan hämtas här. På anmälningsblanketten framgår vilken information vi behöver.


•    Kontakt ska tas med önskad kompositör, som ska ha accepterat uppdraget.


•    Urvalet av samarbetsparter baseras på körens projektbeskrivning med motivering. Projekt med sydsvensk anknytning kommer att prioriteras. Beslutet fattas av Körcentrum Syd och kan inte överklagas. Vi önskar se både kvinnliga och manliga kompositörer med i 2017 års intresseanmälningar. Körcentrum Syd kommer att prioritera de ansökningar som innehåller en tydlig medvetenhet kring förhållandet text och musik. Det är viktigt att stycket kommer till i dialog med kören som ska uruppföra det, så att verket passar körens nivå.


•    Kören ansvarar själv för all administration kring beställningsverket.


•    Varje komposition ska ligga i prisintervallet 10.000 – 25.000 kronor, vilket avser arvode till kompositören inkl. sociala avgifter.


•    Stycket ska vara skrivet för kör a cappella och ha en maximal tid på 5 minuter.


•    Körcentrum Syd skriver kontrakt med de utvalda kompositörerna.


•    Möjlighet finns att verken ges ut i samarbete med musikförlag.


•    Uruppförande av kompositionen ska ske senast maj 2018.


•    En skriftlig projektrapport, motsvarande cirka en A4-sida, samt noter och en inspelning av verket från uruppförandet ska lämnas till Körcentrum Syd.Ladda ner anmälningsblanketten här: 
Anmälningsblankett


Skicka in blanketten senast måndag 22 maj till:

Körcentrum Syd

Lena Ekman Frisk
Musikhögskolan
Box 8203
200 41 Malmö


eller maila till lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se.

 Ni får svar med e-mail på er intresseanmälan senast tisdag 13 juni 2017.


Aktuellt