Lär dig hålla rösten ung och fräsch

Sveriges Körförbund anordnar en workshop i Anti Aging för rösten i Uppsala. Anti aging för rösten är en metod för att utveckla rösten genom hela livet. Det är aldrig för sent att förbättra sin sångröst och heller aldrig för tidigt att börja ta hand om den.

Workshopen leds av Lena König och Gunhild Scheike och vänder sig till såväl körsångare som körledare.

Tid: lördagen den 21 januari kl 09.30-12.30.

Plats: Storgatan 11, Uppsala.

Kostnad: 100 kr för medlemmar i Sveriges Körförbund. 300 kr för övriga.

Anmälan: Senast 16 januari via följande länk: 

http://anmalan.sverigeskorforbund.se/appliance/?event_id=42975

Har du frågor, kontakta Katarina Reineck, katarina.reineck@sverigeskorforbund.se


Aktuellt