Var med på konserterna i region Västmanland!

Till Sveriges Körförbunds medlemskörer i Västmanland: 
För några veckor sedan hade vi ett medlemsmöte för körerna i Västmanland. På detta möte beslutades om två gemensamma aktiviteter under 2017: 
 
1, Att göra två konserter tillsammans på Internationella kvinnodagen 8 mars och 12 mars 2017 på nedan tema. 
2, Att vara med på Västerås Kulturnatt i Västerås Konserthus lördag 16 september 2017. 
 
Vad erbjuds att sjunga tillsammans? 
Att din kör är med och sjunger två konserter med temat ”Musikdiktare”. OBS! Jag ber samtliga medlemkörer att till mig snarast per mail inkomma med en 
lista på vilka stycken av kvinnliga tonsättare och diktare ni har sjungit. Därefter tar vi fram några stycken som alla anmälda körerna sjunger tillsammans på konserterna. Resterande stycken blir stycken ni sjunger själva med er kör. Ni väljer då själva om det blir stycken ni redan kan eller om ni övar in ny repertoar. Så länge ni håller er till temat diktare blir det bra. Vi kommer att ha tillgång till flygel i båda kyrkorna så ni kan välja repertoar á cappella eller för kör och piano. Jag kommer att göra och trycka upp ett programblad med uppgifter om vad vi ska sjunga under konserterna.
 
När sker konserterna? 
Internationella kvinnodagen onsdag 8 mars i Ansgarskyrkan, Västerås och söndag 12 mars i Norbergs kyrka. 
 
Rep och konsert i Ansgarskyrkan Onsdag 8 mars 2017: 
16.00-17.30 Olika körer kan boka in sig på separata pass under den tiden. 
17.30-18.30 Rep de gemensamma stycken körerna sjunger tillsammans. 
18.30-19.00 Paus med fika. Kyrkan säljer kaffe/te och smörgåsar för c:a 50 kr/person. 
19.00-20.00 Konsert. 
(Kyrkan har en del körgradänger men det är bra om medverkande körer har egna). 
 
Sedan har vi Norbergs kyrka söndag 12 mars enligt nedan: 
15.00-16.00 Olika körer kan boka in sig på separata pass under den tiden. 
16.00-17.00 Rep de gemensamma stycken körerna sjunger tillsammans. 
17.00-18.00 Paus med fika. 
18.00-19.00 Konsert. 
(Kyrkan har en del körgradänger men det är bra om medverkande körer har egna). 
 
Hur anmäler man sig? 
Anmälan om deltagande till distriktsansvarige Kella Næslund senast 1 dec 2016 på mail till: 
Ange namnet på kören, hur många ni vill anmäla och kontaktuppgifter på er kontaktperson.
 
Vem kan anmäla sig? 
Hela körer, delar av en kör och enskilda ur en kör kan anmäla sig till Kella senast 1 december 2016. Enda kravet är att man är medlem i en av Sveriges Körförbunds medlemskörer i Västmanland. För enskilt anmälda och delar ur en kör försöker vi se till att ni kan komma på vissa övningar som en kör har där hela kören är anmäld och då öva de gemensamma styckena. Mer info om detta när vi vet vilka som vill vara med.
 
Varmt välkommen med er anmälan! 
 
Kella Næslund, Distriktsansvarig för Sveriges Körförbund i Västmanland

Aktuellt