Missa inte att ansöka om återbäring!

Har ni haft STIM-avgifter och kostnader för noter under året? Körförbundet har lyssnat på sina medlemmar och vet att dessa utgifter är betungande för många. Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan från och med 2015 söka återbäring för att täcka en del av körens kostnader. 2016 års återbäring gäller kostnader för STIM-avgifter och inköp av noter som kören har haft under 2016.

Såhär går det till:

Återbäringen kan sökas en gång per år och samtliga medlemmar i kören måste vara medlemmar i Sveriges Körförbund.

Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av kvitto eller faktura kopia. Ansökningsblanketten laddas ner här på hemsidan. Blanketten och bilagor går att skicka in antingen via e-post eller brev och skall vara kansliet tillhanda senast den 15 januari 2017.

Beviljad återbäring  betalas ut under februari månad.

Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Kören kan få tillbaka högst 50 procent av den inbetalda medlemsavgiften.

Ladda ner ansökningsblanketten här


Aktuellt